KLIMEK, Martin. Neuroinformatika a sdílení dat z lékařských zobrazovacích systémů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15760. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Ivo Provazník.
Uložit do Citace PRO