TŮMA, Martin. Koncepční návrh projektu vzorové lisovny plastů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15774. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Bohumil Kandus.
Uložit do Citace PRO