BEREZNANIN, Martin. Modelování elektromagnetických polí v biologoických tkáních [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15788. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Rozman.
Uložit do Citace PRO