NOVÁK, Jiří. Analýza a návrh distribuční B2B, B2C aplikace [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15801. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO