HLAVAČKA, Miroslav. Přestavba letounu L-410 pro potřeby hašení požárů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15808. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Martin Kouřil.
Uložit do Citace PRO