STODOLÁK, Michal. Rekonstrukce simulátoru vozovky [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15828. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ivan Mazůrek.
Uložit do Citace PRO