RIPEL, Tomáš. Návrh a realizace konstrukce kolového mobilního robotu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15836. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jiří Krejsa.
Uložit do Citace PRO