LABAJ, Radek. Vliv smáčecích charakteristik na spolehlivost pájeného spoje [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15845. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Starý.

Uložit do Citace PRO