TULKOVÁ, Tereza. Studium degradačních vlivů na vlastnosti fotovoltaických článků [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15873. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Oldřich Zmeškal.

Uložit do Citace PRO