MIŠELNICKÝ, Lukáš. Motory na alternativní paliva [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15878. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Radim Dundálek.

Uložit do Citace PRO