PALÍK, Milan. Studie typových řad sklízecích mlátiček [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15881. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Kašpárek.
Uložit do Citace PRO