ŠTĚRBA, Josef. Pásový dopravník pro dopravu potravinářského zrna [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15907. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Malášek.
Uložit do Citace PRO