WALSBERGER, Ladislav. Návrh a konstrukce stroje pro potravinářskou výrobu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15909. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jan Pavlík.
Uložit do Citace PRO