DVOŘÁČKOVÁ, Andrea. Marketingové nástroje při krizovém řízení stavebního podniku [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15919. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Radek Dohnal.
Uložit do Citace PRO