SEIDLOVÁ, Andrea. Možnosti financování veřejné stavební zakázky z pohledu investora [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15930. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Marta Hroníková.
Uložit do Citace PRO