GABČOVÁ, Kateřina. Metodika posuzování ŽB prvků dle EN a ACI [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15944. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Petr Šimůnek.
Uložit do Citace PRO