BYRTUSOVÁ, Ivana. Zaměření renesančního areálu zámku pro tvorbu účelové mapy historické památky, 3. lokalita [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15947. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Jakub Foral.

Uložit do Citace PRO