CHYTIL, Jan. Metody měření poměrného přetvoření na konstrukci [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15949. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Petr Daněk.
Uložit do Citace PRO