NOWAK, Tomáš. Hodnocení stavu pozemních komunikací v ČR [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15951. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Hýzl.

Uložit do Citace PRO