SEDLÁK, Břetislav. Analýza nákladů a užitků veřejného stavebního projektu [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15953. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jana Korytárová.

Uložit do Citace PRO