KAMENCOVÁ, Aneta. Vývoj možností financování vlastního bydlení [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15956. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Radek Dohnal.

Uložit do Citace PRO