BARTONĚK, Vratislav. Stavebně technologická studie realizaceTechnologického centra, Brno Dobrovského [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15962. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Barbora Kovářová.
Uložit do Citace PRO