NETUŠILOVÁ, Tereza. Možnosti ekonomického zvýhodnění liniových staveb [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15974. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Petr Aigel.
Uložit do Citace PRO