DAO, Thi Cam Van. Nástroje řízení likvidity ve stavebním podniku [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15976. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Marta Hroníková.

Uložit do Citace PRO