VELEŠÍK, Petr. Přístrojový transformátor napětí venkovního provedení [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15977. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Jaromír Vaněk.
Uložit do Citace PRO