LAJZA, Petr. Využití laserinterferometru ML 10 GOLD pro snímání vibrací bezdotykovým způsobem [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15984. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav metrologie a zkušebnictví. Vedoucí práce Vladimír Pata.

Uložit do Citace PRO