LEŠANOVSKÝ, Jan. Využití laserinterferometru Renishaw pro měření přímosti a rovinosti [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16004. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav metrologie a zkušebnictví. Vedoucí práce Vladimír Pata.
Uložit do Citace PRO