JEŽ, Marek. Technologie výroby plechových klecí pro axiální soudečková ložiska [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16006. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Pavel Rumíšek.
Uložit do Citace PRO