BÁRTOVÁ, Lenka. Kinetika šíření krátkých únavových trhlin v superduplexní oceli [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16025. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Polák.
Uložit do Citace PRO