PECH, Ondřej. Energetická simulace provozu solárních kolektorů v nízkoenergetickém rodinném domě s teplovzdušným vytápěním [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16026. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Michal Jaroš.
Uložit do Citace PRO