BECK, Michal. Možnosti energetického využití biomasy - výroba bioplynu [online]. Brno [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16028. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Michal Jaroš.
Uložit do Citace PRO