JAŠEK, František. Tepelná čerpadla – monitoring reálného provozu [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16032. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Michal Jaroš.

Uložit do Citace PRO