WEITEROVÁ, Jana. Návrh zlepšení řízení dokumentů integrovaného systému řízení [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1606. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeňka Videcká.
Uložit do Citace PRO