CHALUPA, Vojtěch. Obloukové zastřešení víceúčelové haly [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16071. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Václav Röder.
Uložit do Citace PRO