SIGETOVÁ, Martina. PCBs jako významný nebezpečný chemický odpad [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16082. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Juraj Kizlink.
Uložit do Citace PRO