ŽIDEK, Michal. Problematika sorpcí fenolů z odpadních vod [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16084. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Helena Doležalová Weissmannová.
Uložit do Citace PRO