HASALA, Ivo. Nosná konstrukce ŽB komínu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16085. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Petr Šimůnek.
Uložit do Citace PRO