ČEJKA, Tomáš. Obnova a nové využití Svatotomášského dvora v Brně [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16097. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Jiljí Šindlar.
Uložit do Citace PRO