TOMEČEK, Petr. Analýza tahové zkoušky spojovacího ocelového zámku silničních svodidel [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16109. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Petr Hradil.

Uložit do Citace PRO