POKORNÝ, Filip. Management postindustriálního vývoje [online]. Brno [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1611. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Karel Havliš.

Uložit do Citace PRO