FARKASOVÁ, Zuzana. Statická analýza obloukové mostní konstrukce [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16114. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Petr Hradil.
Uložit do Citace PRO