HRNČÍŘOVÁ, Tereza. Rodinný dům s kavárnou v Březí u Mikulova [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16118. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ladislav Štěpánek.
Uložit do Citace PRO