MAYEROVÁ, Kateřina. Možnosti kontinuálního měření obsahu vlhkosti velmi jemných partikulárních materiálů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16119. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Tomáš Svěrák.
Uložit do Citace PRO