POLÁČEK, Milan. Modální vlastnosti klikového ústrojí šestiválcového traktorového motoru [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16121. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Radim Dundálek.
Uložit do Citace PRO