ČELKO, Ladislav. Interakce několika prvků při difuzi do povrchu kovových materiálů [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16123. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Krejčí,, Jan Krejčí,, Jan.
Uložit do Citace PRO