STRAŠIL, Pavel. Návrh softwarové podpory se zaměřením na stanovení bodu zvratu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16128. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Stanislav Škapa.
Uložit do Citace PRO