PAVLÍK, Dušan. Ultrazvukový měřič rychlosti toku krve [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16131. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Rozman.
Uložit do Citace PRO