SVOBODOVÁ, Petra. Podnikatelský záměr [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16143. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.

Uložit do Citace PRO