AHMED, Mustafa M. Abdalla. Alternating-Current Thin-Film Electroluminescent Device Characterization [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16151. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav fyziky. Vedoucí práce Pavel Tománek.

Uložit do Citace PRO