JIRMANOVÁ, Lenka. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16152. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.
Uložit do Citace PRO